Uchwała Zarządu Dolnośląskiego ZPN w sprawie opłat statutowych w sezonie 2017/2018

Opłaty statutowe na sezon 2017/2018

Uchwała Zarządu Dolnośląskiego ZPN w sprawie opłat dyscyplinarnych w sezonie 2017/2018

Opłaty dyscyplinarne na sezon 2017 – 2018