1. Każdy sędzia asystent wyznaczony na mecz musi poinformować sędziego głównego o przybyciu na wyznaczone spotkanie najpóźniej 48 godzin przed godziną rozpoczęcia meczu. Nie zgłoszenie się sędziego asystenta do sędziego skutkować będzie pominięciem w obsadzie na minimum 2 kolejki.
  2. Sędziowie przeprowadzają weryfikację dokumentów zawodników przed rozpoczęciem zawodów – w meczu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy przedstawili dokument tożsamości (dotyczy także zawodników, którzy się spóźnili na zawody) – tj. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport oraz legitymacja szkolna (w przypadku osób niepełnoletnich). Sprawdzanie odbywa się w obecności przedstawicieli (kapitanów lub kierowników) obu klubów. Sprawdzenie tożsamości przed zawodami traktuje się jako obopólne zgłoszenie sprawdzania zawodników przez kierownictwo obu klubów.
  3. Przypomina się o OBOWIĄZKU sprawdzania licencji trenera na każdym poziomie rozgrywek. Trener musi być obecny w strefie technicznej przez cały mecz.

23-24.06

Paweł Kucharczyk, adres e-mail – obsada@dolnoslaskizpn.pl tel. 662-196-228

Wszelkie urlopowania prosimy zgłaszać do referenta ds. obsad Pawła Kucharczyka wyłącznie drogą mailową na wyżej wymieniony adres.


LIGA OLDBOY

W MECZACH OLDBOY, W KTÓRYCH NIE WYSTĄPIŁY NAPOMNIENIA NALEŻY UMIEŚCIĆ TAKOWĄ INFORMACJĘ NA SPRAWOZDANIU Z ZAWODÓW ORAZ WYSŁAĆ SKAN SPRAWOZDANIA DO PANA DARIUSZA MACHIŃSKIEGO (djmedia@op.pl).

Począwszy od kolejki dnia 21.05.2018 na wybranych meczach ligi oldboy pojawiać się będą osoby odpowiedzialne za „weryfikację” pokazanych w trakcie meczu napomnień/wykluczeń a wpisanych kar indywidualnych do załącznika. W/w weryfikacja będzie prowadzona tajnie.

10,11 kolejka

Wszystkie sprawozdania z rozgrywek ligi oldboy muszą być wysłane skanem na adres e-mail: djmedia@op.pl

Ligi oldboy zobowiązani są do znajomości regulaminu rozgrywek:

REGULAMIN_2016_2017

WAŻNE INFORMACJĘ DOTYCZĄCE LIGI OLDBOY:

1. Po zakończeniu zawodów należy bezwarunkowo wysłać wynik meczu w ciągu 15 minut pod numer telefonu 791-000-702 wpisując: Nazwę drużyny gospodarzy – Nazwę drużyny Gości, wynik i wynik do przerwy. Np.: KP BÓR OBORNIKI- ŚLĄSK WROCŁAW 3:2 (2:1). Nie wysłanie sms-a będzie powodowało odsunięciem od obsad oldboyów.

2. Ekwiwalent netto do wypłaty wynosi 85,00 zł na wszystkich grupach rozgrywkowych.

3. Sprawozdanie w wersji papierowej musi znaleźć się w siedzibie Związku w ciągu 48 godzin od zakończenia zawodów.

4. Informacja na temat lokalizacji boisk znajduje się na stronie Ligi Oldboy pod adresem: http://ligaoldboy.pl/

Wystarczy kliknąć zakładkę ROZGRYWKI, odpowiednią ligę, odnaleźć drużynę, kliknąć na nazwę drużyny gdzie jedziemy sędziować i podany jest tam adres boiska oraz nr tel do kierownika drużyny

Obsadą ligi oldboy w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017 zajmuję się Paweł Kucharczyk

obsada@dolnoslaskizpn.pl tel. 662-196-228