Przypominam, iż do końca marca br. należy opłacić składki Fundacji KSP (przekształcenie z KFP) i KFD za rok 2017.

Sędziowie/obserwatorzy którzy nie opłacą składki KFD w wymaganym terminie nie będą brani pod uwagę w obsadach w rundzie wiosennej do momentu uregulowania składek.

W momencie nieuregulowania składek KSP Zarząd KS Wrocław będzie wnioskował o skreślenie takiej osoby z Fundacji KSP.

W miarę możliwości bardzo proszę o przelew drogą elektroniczną.

Dane do przelewu:

79 1140 2004 0000 3302 6267 0041

Tytuł przelewu: imię i nazwisko KFD i KSP

Radosław Kasprzyk
ul. Stoczniowa 2/4, 51-215 Wrocław

Składki będzie można zapłacić również na zebraniu plenarnym.

Fundacja KSP – 52zł (składka obowiązkowa dla sędziów rzeczywistych i ubiegających się o miano sędziego rzeczywistego).

KFD:

sędziowie KFD
I liga 750 zł
II liga 450 zł
as. ekstraklasy, I i II ligi 400 zł
III liga 180 zł
as. III liga 130 zł
IV liga 110 zł
as. IV liga 90 zł
kl. O 80 zł
kl. A 60 zł
kl. B 50 zł
I liga kobiet

asystentka szczebla centralnego

100 zł

80 zł

obserwatorzy KFD
szczebel centralny 250 zł
III liga 100 zł
IV liga 80 zł
kl. niższe 60 zł

Referent ds. finansów KS Wrocław

Radosław Kasprzyk
…………………………………………………………………………………………………………………….
Sędzia próbny może starać się o przemianowanie na sędziego rzeczywistego po dwóch latach sędziowania lub po awansie do klasy A.

Zmiana statusu na sędziego rzeczywistego wiąże się z wstąpieniem do Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich (dawniej KFP – Koleżeński Fundusz Pośmiertny).

Chętni sędziowie proszeni są o złożenie niżej wymienionych dokumentów w biurze DZPN

  • wypełniona deklaracja Fundacji KSP – deklaracje należy drukować podwójnie i dwustronnie!!!
  • 1 zdjęcie (format jak do dowodu osobistego, legitymacji, prawa jazdy itp.)

 

FUNDACJA KSP (przekształcona z KFP – Koleżeński Fundusz Pośmiertny)

plik PDF – Deklaracja -Fundacja KSP – deklaracje należy drukować podwójnie i dwustronnie !

plik doc. – Deklaracja_KFP 1 str.

Deklaracja_KFP 2 str.

 

Statut-Fundacji-Kolegium-Sedziow-Pilkarskich