Szukaj
Close this search box.

Program Dotacji Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej

Nie trzeba nikogo przekonywać, że piłka nożna jest to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportu. Jak wiadomo tylko regularne treningi i sportowa rywalizacja pozwolą na stałe podnoszenie umiejętności zawodników jak i kwalifikacji trenerów . Zasada rywalizacji nie za wszelką cenę, to jedna z wartości sportu.

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej w tym roku uruchamia Program Dotacji Wsparcia Imprez Piłkarskich w Regionie.

Beneficjentami tego przedsięwzięcia będą tysiące zawodników, którzy dzięki tej inicjatywie będą mogli brać udział w licznych turniejach. 

Celem konkursu jest wsparcie Dolnośląskich Klubów Sportowych w działaniach związanych z organizacją turniejów piłkarskich w okresie jesienno-zimowym. W ramach programu zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty zgłoszone przez Kluby działające non profit.

Wsparcie na organizację turnieju będą odbywały się w dwóch formach dotacji w zależności od zakresu działań : dużej (w wysokości 3000 zł) i małej (w wysokości 1000zł).

Czas na złożenie wniosku : 31.10.2022

Zasady przyznawania środków są maksymalnie uproszczone tak by ich przygotowanie nie odstraszało od ubiegania się o Związkową pomoc. W pierwszym etapie przekazuje się podstawowe informacje o rodzaju imprezy i jej beneficjentach, historii turniejów, innych partnerach turnieju czy ich promocji.

Złożone dokumentacje trafiają do rozpatrzenia do Komisji Konkursowej. To kilkuosobowe gremium, które skład wybiera Zarząd Dolnośląskiego ZPN. Komisja na podstawie określonych kryteriów dokonuje punktacji i tworzy ranking decydujący o tym gdzie trafiają związkowe pieniądze.

Głównymi czynnikami są:
– zasięgi turnieju
– wsparcie zewnętrzne
– doświadczenie organizatora
– historia turnieju
– działania promocyjne
– liczba uczestników

Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty zrzeszone w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej.  Dotacja ma charakter wsparcia klubu przy organizacji turnieju na hali sportowej lub na zadaszonym obiekcie sportowym.

Ogłoszenie wyniku odbędą się 14.11.2022.

Podmioty, które otrzymały wsparcie muszą udokumentować jego wydatkowanie. Do obowiązków beneficjentów należy również odpowiednia ekspozycja związkowego brandingu i przygotowania sprawozdania z imprezy.


Wnioski należy składać na przygotowanym formularzu na adres mailowy dotacje@dolnoslaskizpn.pl

Kontakt : Andrzej Marecik tel. 693 570 400 andrzej.marecik@dolnoslaskizpn.pl

© 2021 DolZP