OPŁATA KFD i KSP

Przypominam, iż do końca marca br. należy opłacić składki Fundacji KSP (przekształcenie z KFP) i KFD za rok 2017. Sędziowie/obserwatorzy którzy nie opłacą składki KFD w wymaganym terminie nie będą brani pod uwagę w obsadach w rundzie wiosennej. W momencie nieuregulowania składek KSP Zarząd KS Wrocław będzie wnioskował o skreślenie takiej osoby z Fundacji KSP. W miarę […]