Awaria systemu Extranet

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z ogólnopolską awarią systemu ExtranetPZPN, a w związku z tym brakiem dostępu do ewidencji zawodników, rejestracji i transferów, WYJĄTKOWO będziemy honorować przesłanie do nas wiadomości e-mail z wyraźną prośbą o uprawnienia zawodnika, np.: klub ABC zwraca się z prośbą o uprawnienie zawodnika DEF do klasy rozgrywkowej GHI. Niezbędne jest […]

Zmiana organizacji pracy biura

Informujemy, że w związku ze zmianą miejsca pracy przez naszego kolegę – Przemysława Sieradzkiego, jego obowiązki w zakresie licencji klubowych oraz odznaczeń honorowych przejęła Klaudia Skóra. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres klaudia.skora@dolnoslaskizpn.pl. Równocześnie przypominamy, że osobą odpowiedzialną za licencje trenerskie oraz kursy jest p. Maciej Bielski – maciej.bielski@dolnoslaskizpn.pl, 662-196-232. Panu Przemysławowi serdecznie dziękujemy za […]

Komunikat dot. rozgrywek w kat. Żak i Orlik – wiosna 2018

Prosimy wszystkie kluby  o zapoznanie się z komunikatem dot. rozgrywek w kategoriach Żak oraz Orlik KOMUNIKAT – TURNIEJE ŻAK I ORLIK – WIOSNA 2018