Szkolenie grupy asystentów

Podział gr. asystentów Adam Karasewicz

Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr VI

Komunikat z posiedzenia nr 6