Fundacja KSP

Zgodnie z komunikatem fundacji KSP informujemy, że składka w 2019 r. wynosi 60 zł. W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat do końca lutego br. w/w kwoty.