Powołania UEFA Regions CUP

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego ZPN informuje, że w dniu 04.06.2019 w Dobrzeniu Wielkim , odbędzie się mecz reprezentacji Dolnośląskiego ZPN UEFA Regions CUP z reprezentacją Śląskiego ZPN. Lista powołanych zawodników