Kluby wzywają Zarząd OZPN Legnica do działania

Podczas dzisiejszego zebrania organizacyjnego, w punkcie przewidzianym na dyskusję zawrzało. Chodziło o dalsze funkcjonowanie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy. Na wniosek jednego z delegatów, kluby przyjęły apel a także udzieliły pełnomocnitwa do dalszego działania w tym temacie Prezesowi DolZPN – Andrzejowi Padewskiemu. Dokument wraz z listą obecności przekazany został dwójce członków Zarządu OZPN Legnica […]

Statut OZPN Legnica

W nawiązaniu do prośby klubów, która została wystosowana podczas dzisiejszego zebrania organizacyjnego, poniżej przedstawiamy plik ze Statutem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy.