Licencje sędziowskie

Komisja ds. licencji sędziowskich informuję, że do 16 czerwca 2020 r. należy składać wyłącznie drogą pocztową wnioski o przyznanie licencji sędziowskiej wraz z aktualnymi badaniami, potwierdzeniem wpłaty i licencją lub 2 zdjęciami na sezon 2020/2021 (za dzień złożenia dokumentów uznaje się datę doręczenia listu do siedziby DZPN). Wnioski należy wysyłać na adres siedziby Dolnośląskiego ZPN […]