Mikropożyczki do 5 tys. złotych

„Tarcza 4.0” przewiduje możliwość udzielania mikropożyczek organizacjom pozarządowym na działalność statutową. Sam mechanizm ma być zbliżony do tego przewidzianego i stosowanego względem przedsiębiorców – pożyczka ma być obsługiwana przez powiatowe urzędy pracy i ma podlegać umorzeniu pod warunkiem, że podmiot będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia. „Wysokość pożyczki nie może przekroczyć […]