Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr XV

Komunikat z posiedzenia

Kurs Trenerski Grassroots C Jelenia Góra – zapisy

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego ZPN informuje, że ruszyły zapisy na kurs Grassroots C w Jeleniej Górze. Zapisy odbywają się poprzez platformę PZPN 24. https://www.laczynaspilka.pl/trenerzy/ksztalcenie-trenerow/jak-zostac-trenerem Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Grassroots CWarunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:1.1 100% obecność na zajęciach kursu,1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,1.3 odbycie stażu trenerskiego,1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego […]

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYSTĄPIENIA KLUBÓW DO PROGRAMU E – DELEGACJE SĘDZIOWSKIE DZPN – RUNDA JESIENNA

OD DNIA DZISIEJSZEGO PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU E-DELEGACJE SĘDZIOWSKIE DZPN NA RUNDĘ JESIENNĄ 2021/2022. DEKLARACJĘ  PROSIMY PRZESYŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: E-DELEGACJE@DOLNOSLASKIZPN.PL  DO DNIA 15.07.2021. ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU NIEZBĘDNE JEST WYSŁANIE WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA NA ADRES MAILOWY: E-DELEGACJE@DOLNOSLASKIZPN.PL DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA KLUBU DO PROGRAMU E – DELEGACJE SĘDZIOWSKIE DZPN INFORMUJEMY , ŻE ZA KAŻDĄ ROZLICZONĄ DELEGACJĘ SĘDZIOWSKĄ ( […]