Fuzja LKS Brożec oraz FMS Strzelin

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub FMS Strzelin na mocy Uchwały nr 01/01/2021 z dnia 07.01.2021 roku nabywa wszelkie prawa do uczestnictwa w miejsce klubu LKS Brożec w rozgrywkach klasy “A” gr. IV strefy wrocławskiej oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się […]