Szkolenie nr 1 KS PZPN dla sędziów i obserwatorów Dolnośląskiego Kolegium Sędziów już za Nami !

Prawie 100 sędziów i obserwatorów Dolnośląskiego Kolegium Sędziów (III i IV liga oraz “perspektywiczni” wyznaczeni przez KS-y poszczególnych Podokręgów) wzięło udział w pierwszym szkoleniu on-line przygotowanym przez KS PZPN. Tematem świetnie poprowadzonego i rozwiewającego wszelkie wątpliwości wykładu, przez członka Centralnej Komisji Szkoleniowej KS PZPN – kolegę Marcina Szulca, było zagadnienie na czasie czyli “Ocena kontaktów […]