Zawiadomienie dla przedstawicieli klubów (delegatów) na Walne Zgromadzenie Wyborcze Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej

Materiały dla Delegatów Pismo przewodnie Prezesa Andrzeja Padewskiego Sprawozdanie z działalności Komisji i Wydziałów Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej

Zawiadomienie dla przedstawicieli klubów (delegatów) na Walne Zgromadzenie Wyborcze Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej

Materiały dla Delegatów Pismo przewodnie Prezesa Andrzeja Padewskiego Sprawozdanie z działalności Komisji i Wydziałów Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej