Fuzja klubów Mechanik Brzezina oraz CZARNI Białków

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub CZARNI Białków na mocy Uchwały nr 01/2022 z dnia 11.01.2021 roku nabywa wszelkie prawa do uczestnictwa w miejsce klubu LKS EKF MECHANIK Brzezina w rozgrywkach klasy Okręgowej strefy wrocławskiej oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się […]

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego sędziego reprezentującego KS Wrocław na szczeblu centralnym – Kol. Radosława Kamińskiego.   Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w piątek 18 lutego 2022 roku o godzinie 13:00 na Cmentarzu Świętego Ducha przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu