Komunikat Komisji Dyscyplinarnej nr XXVII -2021/2022

Komisja Dyscyplinarna Dolnośląskiego ZPN Podokręg Wałbrzych na posiedzeniu w dniu 20.04.2022 roku ukarała: 1. klub MKS Szczawno Zdrój karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników  napomnień (żółte kartki) w czasie meczu kl. OS Saller w dniu 16.04.2022 r. pomiędzy drużynami: SPP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie – MKS Szczawno Zdrój; 2. zawodnika klubu LKS ZIELONI Mrowiny karą […]