RZĄDOWY PROGRAM „KLUB” – EDYCJA 2022

Cele Programu:• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,• stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród […]