Szukaj
Close this search box.

Fuzja klubów BÓR Zaodrze Oława oraz BŁĘKITNI Pustków Wilczkowski

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub BŁĘKITNI Pustków Wilczkowski na mocy Uchwały nr 1/07/06/2020 z dnia 06.07.2020 roku nabywa wszelkie prawa z uczestniczeniem klubu BÓR Zaodrze Oława w rozgrywkach klasy “A” gr. IV strefy wrocławskiej oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu BÓR Zaodrze Oława. Klub będzie występował w rozgrywkach pod nazwą BŁĘKITNI Pustków Wilczkowski.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni klub BÓR Zaodrze Oława zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

Uchwała klubu Bór Zaodrze Oława

Uchwała klubu BŁĘKITNI Pustków Wilczkowski

© 2021 DolZP