Szukaj
Close this search box.

Fuzja klubów BKS Borów oraz LIDER Borów.

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub Uczniowski Klub Sportowy Lider Borów na mocy Uchwały nr 1 z dnia 14.02.2018 roku nabywa wszelkie prawa z uczestniczeniem Klubu Sportowego BKS Borów w rozgrywkach klasy „A” gr. IV strefy wrocławskiej oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu BKS Borów.

Klub LIDER Borów będzie uczestniczył w rozgrywkach klas „A” obraz „B”.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni klub BKS Borów zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

© 2021 DolZP