Szukaj
Close this search box.

Fuzja klubów DOLOMIT Chwałowice oraz CZARNI Jelcz Laskowice

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub Czarni Jelcz Laskowice na mocy Uchwały nr 9/J-L/2019 z dnia 27.06.2019r roku nabywa wszelkie prawa z uczestniczeniem klubu DOLOMIT Chwałowice w rozgrywkach klasy “A” gr. III strefy wrocławskiej oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu DOLOMIT Chwałowice. Klub będzie występował w rozgrywkach pod nazwą MKS Czarni II Jelcz Laskowice Huragan Dolomit.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni klub DOLOMIT Chwałowice zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

Uchwała klubu CZARNI Jelcz Laskowice

Protokół z posiedzenia cz. 1

Protokół z posiedzenia cz. 2

Uchwała klubu DOLOMIT Chwałowice

Protokół z posiedzenia

© 2021 DolZP