Szukaj
Close this search box.

Fuzja klubów TSSR Polonia Trzebnica oraz GKS Polonia Trzebnica

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, Gminny Klub Sportowy Polonia Trzebnica na podstawie umowy zawartej w dniu 08.08.2019 r. nabywa wszelkie prawa z uczestniczeniem klubu TSSR Polonia Trzebnica w rozgrywkach IV ligi oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu TSRR Polonia Trzebnica. Klub będzie występował w rozgrywkach pod nazwą GKS Polonia Trzebnica.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni klub TSSR Polonia Trzebnica zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

© 2021 DolZP