Szukaj
Close this search box.

Fuzja klubów LKS Szaluna-1970 Zębice oraz MKS Siechnice

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub MKS Siechnice na mocy Uchwały nr 1 z dnia 11.02.2019 roku nabywa wszelkie prawa z uczestniczeniem LKS Szaluna 1970 Zębice w rozgrywkach klasy “A” gr. IV strefy wrocławskiej oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu LKS Szaluna 1970 Zębice..

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni klub LKS Szaluna 1970 Zębice zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

© 2021 DolZP