Szukaj
Close this search box.

Fuzja klubów Mechanik Brzezina oraz CZARNI Białków

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub CZARNI Białków na mocy Uchwały nr 01/2022 z dnia 11.01.2021 roku nabywa wszelkie prawa do uczestnictwa w miejsce klubu LKS EKF MECHANIK Brzezina w rozgrywkach klasy Okręgowej strefy wrocławskiej oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu LKS EKF MECHANIK Brzezina.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni klub LKS EKF MECHANIK Brzezina zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

Uchwała klubu MECHANIK Brzezina

Uchwała klubu CZARNI Białków

© 2021 DolZP