Szukaj
Close this search box.

Fuzja klubów Olimpia Podgaj oraz Strzelinianka Strzelin


Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub Strzelinianka Strzelin na mocy Uchwały nr 1/2020 z dnia 20.07.2020 roku nabywa wszelkie prawa z uczestniczeniem klubu Olimpia Podgaj w rozgrywkach klasy “O” strefy wrocławskiej oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu Olimpia Podgaj. Klub będzie występował w rozgrywkach pod nazwą Strzelinianka Strzelin.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni klub Olimpia Podgaj zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

© 2021 DolZP