Szukaj
Close this search box.

Fuzja klubów Śląsk Wrocław S.A. oraz AZS Wrocław


Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub Śląsk Wrocław S.A. na mocy Uchwały nr 17/2020 z dnia 12.05.2020 roku nabywa wszelkie prawa z uczestniczeniem klubu AZS Wrocław w rozgrywkach ekstraligi i II ligi kobiet oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu AZS Wrocław.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni klub AZS Wrocław zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

© 2021 DolZP