Szukaj
Close this search box.

Fuzja klubów Towarzystwo Sportowe Apis Jędrzychowice oraz Klub Sportowy Apis Jędrzychowice

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub Towarzystwo Sportowe Apis Jędrzychowice na mocy Uchwały nr 1/01/2022 z dnia 28.12.2022 roku nabywa wszelkie prawa do uczestnictwa w miejsce klubu Klub Sportowy Apis Jędrzychowice w rozgrywkach IV ligi oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu Klub Sportowy Apis Jędrzychowice.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Podokręgu Jelenia Góra Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni Klub Sportowy Apis Jędrzychowice zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

© 2021 DolZP