Szukaj
Close this search box.

Fuzja klubów UKS Bielawianka Bielawa oraz SKP Bielawianka Bielawa

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub SKP Bielawianka Bielawa na mocy Uchwały nr 08/2020 z dnia 27.06.2020 roku nabywa wszelkie prawa z uczestniczeniem klubu UKS Bielawianka Bielawa w rozgrywkach II ligi kobiet oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu UKS Bielawianka Bielawa.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni klub UKS Bielawianka Bielawa zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

© 2021 DolZP