Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

oficjalny serwis

Fuzja klubów Zjednoczeni Szczepanów oraz Polonia Środa Śląska


Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub Polonia Środa Śląska na mocy Uchwały nr 06/2020 z dnia 08.07.2020 roku nabywa wszelkie prawa z uczestniczeniem klubu Zjednoczeni Szczepanów w rozgrywkach klasy “A” gr. I strefy wrocławskiej oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu Zjednoczeni Szczepanów.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni klub Zjednoczeni Szczepanów zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

© 2019 DolZP