Szukaj
Close this search box.

Fuzja klubu ODRA Malczyce oraz KS Rusko

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub ODRA Malczyce na mocy Uchwały nr 01/08/2018 z dnia 24.08.2018r. przejmuję drużynę KS Rusko występujące w rozgrywkach klasy „B” gr. IX strefy wrocławskiej oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu KS Rusko.

Klub ODRA Malczyce będzie uczestniczył w rozgrywkach klasy „A” (pod nazwą ODRA Malczyce) obraz „B” (pod nazwą ODRA II Rusko

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

).

© 2021 DolZP