Szukaj
Close this search box.

Fuzja MKS Polonia Świdnica Żeńska Akademia Piłkarska oraz UKS Gryf Świdnica


Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub MKS Polonia Świdnica Żeńska Akademia Piłkarska na mocy Uchwały nr 1/2022 z dnia 21.01.2022 roku nabywa wszelkie prawa do uczestnictwa w miejsce klubu UKS Gryf Świdnica w rozgrywkach piłkarskich oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu UKS Gryf Świdnica.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni klub UKS Gryf Świdnica zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

© 2021 DolZP