Szukaj
Close this search box.

Fuzja klubów PUMA Pietrzykowice oraz ORZEŁ Sadowice

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub PUMA Pietrzykowice na mocy Uchwały nr 1 z dnia 06.07.2019 roku nabywa wszelkie prawa z uczestniczeniem klubu ORZEŁ Sadowice w rozgrywkach klasy “A” gr. I strefy wrocławskiej oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu ORZEŁ Sadowice. Klub będzie występował w rozgrywkach pod nazwą PUMA Pietrzykowice/Sadowice.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni klub ORZEŁ Sadowice zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

Uchwała klubu PUMA Pietrzykowice

Uchwała klubu ORZEŁ Sadowice

© 2021 DolZP