Komisja ds. Opiniowania, Uzgadniania Projektów Budowy, Przebudowy i Modernizacji Obiektów Sportowo – Piłkarskich

W związku ze składaniem dokumentacji inwestycji do opiniowania przez KOMISJĘ DS. OPINIOWANIA I UZGADNIANIA PROJEKTÓW BUDOWY, PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI OBIEKTÓW SPORTOWO-PIŁKARSKICH
należy do siedziby DZPN dostarczyć kompletną kserokopię projektu budowlanego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Do wniosku można załączyć także dokumentację wykonawczą lub warsztatową jeśli taka istnieje.
Uwaga: Rysunki oraz opisy muszą być czytelne tak, aby analiza materiału nie przedłużała wydania opinii przez Komisję.
Przypominamy o wpłacie na konto Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej opłaty zgodniej z Uchwałą UCHWAŁA NR 95/III/2018  ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 30.03.2018.
W sprawach dotyczących projektów proszę o kontakt: jaroslaw.grobelny@o2.pl
Uchwała nr III/60 30.03.2016 PZPN wraz ze zmianami
Wniosek do komisji
Uchwała  NR 94/III/2018 Zarządu Dolnośląskiego ZPN z dnia 30.03.2018r. ws. zatwierdzenia regulaminu Komisji Ds. Opiniowania I Uzgadniania Projektów Budowy Przebudowy I Modernizacji Obiektów Sportowo
UCHWAŁA NR 95/III/2018 Zarządu Dolnośląskiego ZPN z dnia 30.03.2018r. ws. wysokości opłat obowiązujących w Komisji Ds. Opiniowania I Uzgadniania Projektów Budowy, Przebudowy I Modernizacji Obiektów Sportowo Piłkarskich.
Uchwała nr 96/III/2018 Zarządu Dolnośląskiego ZPN z dnia 30.03.2018r. ws. wymiarów boisk oraz pola gry
Przepisy Licencyjne dla Klubów III Ligi – sezon 2020/2021 i następne
Przepisy Licencyjne dla Klubów IV Ligi i Klas Niższych – sezon 2020/2021 i następne

© 2021 DolZP