Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

oficjalny serwis

Komisja ds. Opiniowania, Uzgadniania Projektów Budowy, Przebudowy i Modernizacji Obiektów Sportowo – Piłkarskich

W związku ze składaniem dokumentacji inwestycji do opiniowania przez KOMISJĘ DS. OPINIOWANIA I UZGADNIANIA PROJEKTÓW BUDOWY, PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI OBIEKTÓW SPORTOWO-PIŁKARSKICH

należy do siedziby DZPN dostarczyć kompletną kserokopię projektu budowlanego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Do wniosku można załączyć także dokumentację wykonawczą lub warsztatową jeśli taka istnieje.

Uwaga: Rysunki oraz opisy muszą być czytelne tak, aby analiza materiału nie przedłużała wydania opinii przez Komisję.

Przypominamy o wpłacie na konto Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej opłaty zgodniej z Uchwałą UCHWAŁA NR 95/III/2018  ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 30.03.2018.
W sprawach dotyczących projektów proszę o kontakt: jaroslaw.grobelny@o2.pl

Uchwała nr III/60 30.03.2016 PZPN wraz ze zmianami

Wniosek do komisji

Uchwała  NR 94/III/2018 Zarządu Dolnośląskiego ZPN z dnia 30.03.2018r. ws. zatwierdzenia regulaminu Komisji Ds. Opiniowania I Uzgadniania Projektów Budowy Przebudowy I Modernizacji Obiektów Sportowo

UCHWAŁA NR 95/III/2018 Zarządu Dolnośląskiego ZPN z dnia 30.03.2018r. ws. wysokości opłat obowiązujących w Komisji Ds. Opiniowania I Uzgadniania Projektów Budowy, Przebudowy I Modernizacji Obiektów Sportowo Piłkarskich.

Uchwała nr 96/III/2018 Zarządu Dolnośląskiego ZPN z dnia 30.03.2018r. ws. wymiarów boisk oraz pola gry

Podręcznik Licencyjny dla Klubów III Ligi – sezon 2016/2017 i następne

Podręcznik Licencyjny dla Klubów IV Ligi i Klas Niższych – sezon 2016/2017 i następne

© 2019 DolZP

Kategorie