Szukaj
Close this search box.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYSTĄPIENIA KLUBÓW DO PROGRAMU E – DELEGACJE SĘDZIOWSKIE DZPN – RUNDA JESIENNA

UWAGA!!!! UCZESTNICTWO W POPRZEDNICH RUNDACH NIE PRZEDŁUŻA AUTOMATYCZNIE ZGŁOSZENIA. NADPŁATA Z POPRZEDNIEJ RUNDY RÓWNIEŻ NIE JEST RÓWNOZNACZNA Z DALSZYM UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE .KAŻDA RUNDA JEST ROZLICZANA OSOBNO.

OD DNIA DZISIEJSZEGO PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU E-DELEGACJE SĘDZIOWSKIE DZPN NA RUNDĘ JESIENNĄ 2022/2023. DEKLARACJĘ  PROSIMY PRZESYŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: 

E-DELEGACJE@DOLNOSLASKIZPN.PL  DO DNIA 01.08.2022, PROFORMY BĘDZIEMY WYSYŁAĆ DO KLUBÓW PO OPUBLIKOWANIU TERMINARZY W EXTRANECIE.

DRUK DO POBRANIA

INFORMUJEMY , ŻE ZA KAŻDĄ ROZLICZONĄ DELEGACJĘ SĘDZIOWSKĄ ( 1 SĘDZIA-1 SZT) POBIERAMY OPŁATĘ MANIPULACYJNĄ W WYSOKOŚCI 5 PLN.

 W ZAMIAN ZA TO OFERUJEMY :

  • ROZLICZENIE DELEGACJI SĘDZIOWSKIEJ, WERYFIKACJA DELEGACJI W EXTRANECIE ,
  • WYPŁATA DELEGACJI BEZPOŚREDNIO NA KONTO BANKOWE SĘDZIEGO,
  • WYLICZENIE I PRZESŁANIE ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT-4R W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO , 
  • PRZYGOTOWANIE ROCZNEGO ROZLICZENIA DOCHODÓW PIT-11 DLA SĘDZIEGO ,
  •  ROZESŁANIE DEKLARACJI PIT-11 DO WŁAŚCIWYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH I DO SĘDZIÓW,

W DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU KLUB ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UISZCZENIA PRZEDPŁATY ZA WSZYSTKIE KLASY ROZGRYWKOWE I UCZESTNICZĄCE W NICH DRUŻYNY KLUBU ( Z WYŁĄCZENIEM KLASY ROZGRYWKOWEJ , KTÓRĄ OBSŁUGUJĄ WYŁĄCZNIE SĘDZIOWIE KLUBOWI) WRAZ Z OPŁATĄ MANIPULACYJNĄ.

WAŻNE!!!!! W RAMACH E-DELEGACJI ROZLICZAMY WSZYSTKIE KLASY ROZGRYWKOWE , W TYM PUCHAR POLSKI CZY FUTSAL. PROSIMY NIE PŁACIĆ SĘDZIOM GOTÓWKĄ , JEŚLI PRZYSTĄPILIŚCIE PAŃSTWO DO PROGRAMU.

WYSOKOŚĆ WYLICZAMY NA PODSTAWIE ZADEKLAROWANYCH DANYCH  : KLASA ROZGRYWKOWA , ILOŚĆ SĘDZIÓW.

WYLICZONĄ  ZALICZKĘ (NA PODANY W DEKLARACJI ADRES MAILOWY PRZEŚLEMY FAKTURĘ PROFORMĘ)  NALEŻY WPŁACIĆ NA 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZGRYWEK NAJWYŻSZEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ WYNIKAJĄCEJ ZE ZŁOŻONEJ DEKLARACJI PRZEZ WASZ KLUB.

W PEŁNEJ WYSOKOŚCI NA KONTO DPZN:

19 1090 2503 0000 0001 1633 1523             

W TYTULE WPŁATY PROSIMY O PODANIE NUMERU PROFORMY

BRAK PRZEDPŁATY JEST RÓWNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z PROGRAMU – DZPN NIE BĘDZIE WYPŁACAĆ DELEGACJI SĘDZIOWSKICH W IMIENIU KLUBU , NAWET W SYTUACJI OTRZYMANIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU


PO OTRZYMANIU ZALICZKI WYSTAWIAMY W KOLEJNYM DNIU ROBOCZYM FAKTURĘ SPRZEDAŻY I PRZESYŁAMY MAILEM DO KLUBU.

UŻYTKOWNIKÓW POCZTY WP PROSIMY O ZAGLĄDANIE DO OFERT LUB SPAMU , JEŚLI 2-3 DNI PO ZAPŁACIE NIE OTRZYMALI PAŃSTWO FAKTURY.

PO ZAKOŃCZONEJ RUNDZIE DOKONAMY ROZLICZENIA WPŁAT . DECYZJĘ O ZWROCIE EWENTUALNEJ NADPŁATY LUB O JEJ PRZEKSIĘGOWANIU NA KOLEJNY SEZON POZOSTAWIAMY KLUBOM.

ROZLICZENIA DOKONUJEMY PO ZAKOŃCZENIU CAŁEJ RUNDY. W PRZYPADKU, GDY KLUB ZAGRAŁ OSTATNI MECZ JAKO GOSPODARZ , MOŻE DROGĄ MAILOWĄ ZWRÓCIĆ SIĘ O WCZEŚNIEJSZE ROZLICZENIE WYNIKAJĄCE NP. Z TERMINU ROZLICZENIA DOTACJI.

UWAGA!!! NIE ZWRACAMY Z AUTOMATU NADPŁAT . PROSZĘ O PRZESŁANIE MAILA Z INFORMACJĄ , ŻEBY NADPŁATĘ Z TYTUŁU E-DELEGACJI ZWRÓCIĆ NA KONTO KLUBOWE.

OSOBA ODPOWIEDZIALNE ZA KONTAKT W SPRAWIE ROZLICZANIA DELEGACJI SĘDZIOWSKICH ZE STRONY DZPN:

BEATA BALIŃSKA

e-mail: beata.balinska@dolnoslaskizpn.pl
Telefon: 604 947 970 – kontakt w godzinach od 8 do 16 od poniedziałku do piątku

© 2021 DolZP