Szukaj
Close this search box.

Komunikat komisji ds. Licencji klubowych

Na podstawie Uchwały z dnia 25.05.2022r. Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, Komisja ds. Licencji Klubowych DolZPN przedstawia procedurę licencyjną dla Klubów IV-Ligi i klas niższych na sezony 2022/2023 oraz 2023/2024 i następne:

Terminy Składania Wniosków Licencyjnych – zgodnie z Przepisami Licencyjnymi dla Klubów IV-Ligi i Klas niższych na sezon 2020/2021 i następne z dnia 19 marca 2020r. Polskiego Związku Piłki Nożnej:
PROCES ZASADNICZY:
 • Termin składania dokumentów dla klubów IV ligi oraz klasy okręgowej – do dnia 15 maja  2022 r.
 • Termin składania dokumentów dla klasy A , Klasy B – do dnia 31 maja 2022 r.
PROCES NADZWYCZAJNY DOTYCZĄCY KLUBÓW AWANSUJĄCYCH:
 • Licencjodawca wzywa Wnioskodawców do złożenia wniosku licencyjnego uprawniającego do udziału w rozgrywkach wyższej ligi lub klasy rozgrywkowej nie później niż w terminie 3 dni po zakończeniu rozgrywek właściwej ligi lub klasy.
 • Wnioskodawca nie później niż w terminie 5 dni od wezwania składa wniosek licencyjny na udział w rozgrywkach wyższej ligi lub klasy rozgrywkowej.

Termin opłaty licencyjnej: nie później niż w terminie 5 dni od wezwania Wnioskodawcy do złożenia wniosku licencyjnego na udział w rozgrywkach wyższej ligi lub klasy rozgrywkowej.

Opłaty Licencyjne zgodnie Uchwałą nr X/225 z dnia 27 września 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz § 10 UCHWAŁY NR 37/XI/2021 ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 05.11.2021 w sprawie wysokości opłat statutowych DolZPN. Wysokość oraz terminy opłat:
 • IV LIGA: 300,00 zł termin opłaty: do dnia 15 maja 2022 r.
 • Kl. Okręgowa: 200,00 zł termin opłaty: do dnia 15 maja 2022 r.
 • Klasa A, Klasa B: 200,00 zł. termin opłaty: do dnia 31 maja 2022 r.

*Zespoły uzyskujące promocję do wyższej klasy rozgrywkowej w połowie okresu licencyjnego uzyskują licencję na jeden kolejny sezon oraz uiszczają na rzecz Dol.ZPN 50% kwoty nowej klasy rozgrywkowej podanej powyżej.

Procedura Licencyjna

PROCES ZASADNICZY: dla Klubów pozostających w danej w klasie rozgrywkowej oraz dla Klubów zdegradowanych do klasy niższej – rozgrywkowej, wymagana dokumentacja:
 • Formularz Oświadczenia Licencyjnego
 • potwierdzenie wykonania opłaty licencyjnej.
PROCES NADZWYCZAJNY DOTYCZĄCY KLUBÓW AWANSUJĄCYCH, KLUBÓW NOWO PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KLASY B: Pełna dokumentacja Licencyjna zgodna z Przepisami Licencyjnymi dla Klubów IV-Ligi i Klas niższych na sezon 2020/2021 i następne z dnia 19 marca 2020r.:

IV-LIGA:

 • wniosek licencyjny,
 • potwierdzenie wykonania opłaty licencyjnej,
 • odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta,
 • kopia aktualnej licencji Trenera,
 • kopia aktualnej licencji Spikera,
 • kopia aktualnej licencji Koordynator ds. bezpieczeństwa/Kierownika ds. bezpieczeństwa
 • kopia aktualnego zaświadczenia własności stadionu lub kopia aktualnej umowy najmu stadionu, Klasa Okręgowa:
 • wniosek licencyjny,
 • potwierdzenie wykonania opłaty licencyjnej,
 • odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta,
 • kopia aktualnej licencji Trenera,
 • kopia aktualnego zaświadczenia własności stadionu lub kopia aktualnej umowy najmu stadionu, Klasa A:
 • wniosek licencyjny,
 • potwierdzenie wykonania opłaty licencyjnej,
 • odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta,
 • kopia aktualnej licencji Trenera,
 • kopia aktualnego zaświadczenia własności stadionu lub kopia aktualnej umowy najmu stadionu, Klasa B:
 • wniosek licencyjny,
 • potwierdzenie wykonania opłaty licencyjnej,
 • odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta,
 • kopia aktualnej licencji Trenera,
 • kopia aktualnego zaświadczenia własności stadionu lub kopia aktualnej umowy najmu stadionu,
Terminowość Decyzji Licencyjnej zgodnie z Przepisami Licencyjnymi dla Klubów IV-Ligi i Klas niższych na sezon 2020/2021 i następne z dnia 19 marca 2020r. Polskiego Związku Piłki Nożnej
 • na sezon 2022/2023 dla IV-LIGI
 • na sezony 2022/2023 oraz 2023/2024 dla: Klasy Okręgowej, Klasy A, Klasy B.

© 2021 DolZP