Szukaj
Close this search box.

Komunikat komisji ds. Licencji klubowych


Komisja ds. Licencji Klubowych DolZPN przedstawia procedurę licencyjną dla Klubów IV-Ligi i klas niższych na sezon 2023/2024:

Terminy Składania Wniosków Licencyjnych – zgodnie z Przepisami Licencyjnymi dla Klubów IV-Ligi i Klas niższych na sezon 2020/2021 i następne z dnia 19 marca 2020r. Polskiego Związku Piłki Nożnej:

PROCES ZASADNICZY:

 • Termin składania dokumentów dla klubów IV ligi do dnia 15 maja 2023 r.

PROCES NADZWYCZAJNY DOTYCZĄCY KLUBÓW AWANSUJĄCYCH:

 • Licencjodawca wzywa Wnioskodawców do złożenia wniosku licencyjnego uprawniającego do udziału w rozgrywkach wyższej ligi lub klasy rozgrywkowej nie później niż w terminie 3 dni po zakończeniu rozgrywek właściwej ligi lub klasy.
 • Wnioskodawca nie później niż w terminie 5 dni od wezwania składa wniosek licencyjny na udział w rozgrywkach wyższej ligi lub klasy rozgrywkowej.

Termin opłaty licencyjnej: nie później niż w terminie 5 dni od wezwania Wnioskodawcy do złożenia wniosku licencyjnego na udział w rozgrywkach wyższej ligi lub klasy rozgrywkowej.

Opłaty Licencyjne zgodnie Uchwałą nr X/225 z dnia 27 września 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz § 10 UCHWAŁY NR 37/XI/2021 ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 05.11.2021 w sprawie wysokości opłat statutowych DolZPN. Wysokość oraz terminy opłat:

 • IV LIGA: 300,00 zł termin opłaty: do dnia 15 maja 2023 r.
 • Kl. Okręgowa: 200,00 zł
 • Klasa A, Klasa B: 200,00 zł.

*Zespoły uzyskujące promocję do wyższej klasy rozgrywkowej w połowie okresu licencyjnego uzyskują licencję na jeden kolejny sezon oraz uiszczają na rzecz Dol.ZPN 50% kwoty nowej klasy rozgrywkowej podanej powyżej.

Procedura Licencyjna

PROCES ZASADNICZY: dla Klubów pozostających w danej w klasie rozgrywkowej oraz dla Klubów zdegradowanych do klasy niższej – rozgrywkowej, wymagana dokumentacja:

 • Formularz Oświadczenia Licencyjnego
 • potwierdzenie wykonania opłaty licencyjnej.

PROCES  NADZWYCZAJNY DOTYCZĄCY KLUBÓW AWANSUJĄCYCH, KLUBÓW NOWO PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KLASY B: Pełna dokumentacja Licencyjna zgodna z Przepisami Licencyjnymi dla Klubów IV-Ligi i Klas niższych na sezon 2020/2021 i następne z dnia 19 marca 2020r.:

IV-LIGA:

 • wniosek licencyjny,
 • potwierdzenie wykonania opłaty licencyjnej,
 • odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta,
 • kopia aktualnej licencji Trenera,
 • kopia aktualnej licencji Spikera,
 • kopia aktualnej licencji Kierownika ds. bezpieczeństwa,
 • kopia aktualnego zaświadczenia własności stadionu lub kopia aktualnej umowy najmu stadionu, Klasa Okręgowa:
 • wniosek licencyjny,
 • potwierdzenie wykonania opłaty licencyjnej,
 • odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta,
 • kopia aktualnej licencji Trenera,
 • kopia aktualnego zaświadczenia własności stadionu lub kopia aktualnej umowy najmu stadionu, Klasa A:
 • wniosek licencyjny,
 • potwierdzenie wykonania opłaty licencyjnej,
 • odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta,
 • kopia aktualnej licencji Trenera,
 • kopia aktualnego zaświadczenia własności stadionu lub kopia aktualnej umowy najmu stadionu, Klasa B:
 • wniosek licencyjny,
 • potwierdzenie wykonania opłaty licencyjnej,
 • odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta,
 • kopia aktualnej licencji Trenera,
 • kopia aktualnego zaświadczenia własności stadionu lub kopia aktualnej umowy najmu stadionu,

Terminowość Decyzji Licencyjnej zgodnie z Przepisami Licencyjnymi dla Klubów IV-Ligi i Klas niższych na sezon 2020/2021 i następne z dnia 19 marca 2020r. Polskiego Związku Piłki Nożnej

 • na sezon 2023/2024 dla IV-LIGI, Klasy Okręgowej, Klasy A, Klasy B.

Z dokumentami licencyjnymi do pobrania można się zapoznać na oficjalnej stronie internetowej www.dolzpn.pl w zakładce: dokumenty do pobrania – Licencje – Licencje Klubowe

Podręcznik Licencyjny dla Klubów IV Ligi i Klas Niższych – sezon 2020/2021 i następne

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych w spawie Uzupełnienia Podręcznika Licencyjnego – Wymogi dla klubów IV ligi oraz klas niższych

Formularz Oświadczenia Licencyjnego (dla Klubów pozostających w danej w klasie rozgrywkowej oraz dla Klubów zdegradowanych do klasy niższej – rozgrywkowej)

Wniosek o przyznanie licencji klubowej: IV-liga i klasy niższe (dla Klubów awansujących do klas wyższych rozgrywkowych oraz Klubów nowo przystępujących do Klasy B)

© 2021 DolZP