Szukaj
Close this search box.

Komunikat komisji ds. Licencji klubowych

Na podstawie Uchwały z dnia 28.01.2020r. Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, Komisja ds. Licencji Klubowych DolZPN przedstawia procedurę licencyjną dla Klubów IV-Ligi i klas niższych na sezony 2019/2020 rok oraz 2020/2021 rok:

1.Terminy Składania Wniosków Licencyjnych – zgodnie z Przepisami Licencyjnymi dla Klubów IV-Ligi i Klas niższych na sezon 2019/2020 i następne z dnia 21 lutego 2019r. Polskiego Związku Piłki Nożnej:

PROCES ZASADNICZY:

– Termin składania dokumentów dla klubów IV ligi oraz klasy okręgowej – do dnia 15 maja 2020r.

– Termin składania dokumentów dla klasy A , Klasy B  – do dnia 31 maja 2020r.

PROCES NADZWYCZAJNY DOTYCZĄCY KLUBÓW AWANSUJĄCYCH:

– Licencjodawca wzywa Wnioskodawców do złożenia wniosku licencyjnego uprawniającego do udziału w rozgrywkach wyższej ligi lub klasy rozgrywkowej nie później niż w terminie 3 dni po zakończeniu rozgrywek właściwej ligi lub klasy.

– Wnioskodawca nie później niż w terminie 5 dni od wezwania składa wniosek licencyjny na udział w rozgrywkach wyższej ligi lub klasy rozgrywkowej.

Termin opłaty licencyjnej: nie później niż w terminie 5 dni od wezwania Wnioskodawcy do złożenia wniosku licencyjnego na udział w rozgrywkach wyższej ligi lub klasy rozgrywkowej.

2. Opłaty Licencyjne zgodnie Uchwałą nr X/225 z dnia 27 września 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz § 10 UCHWAŁY NR 154/IV/2019 ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.06.2019 w sprawie wysokości opłat statutowych DolZPN. Wysokość oraz terminy opłat:

– IV LIGA: 300,00 zł termin opłaty: do dnia 15 maja 2020r.

– Kl. Okręgowa: 200,00 zł termin opłaty: do dnia 15 maja 2020r.

– Klasa A, Klasa B: 200,00 zł.  termin opłaty: do dnia 31 maja 2020r.

*Zespoły uzyskujące promocję do wyższej klasy rozgrywkowej w połowie okresu licencyjnego uzyskują licencję na jeden kolejny sezon oraz uiszczają na rzecz Dol.ZPN 50% kwoty nowej klasy rozgrywkowej podanej powyżej.

3. Procedura Licencyjna.

PROCES ZASADNICZY: dla Kubów pozostających w danej w klasie rozgrywkowej oraz dla Kubów zdegradowanych do klasy niższej – rozgrywkowej, wymagana dokumentacja:

– Formularz Oświadczenia Licencyjnego: w załączeniu.

– potwierdzenie wykonania opłaty licencyjnej.

PROCES NADZWYCZAJNY DOTYCZĄCY KLUBÓW AWANSUJĄCYCH, KLUBÓW NOWO PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KLASY B: Pełna dokumentacja Licencyjna zgodna z Przepisami Licencyjnymi  dla Klubów IV-Ligi i Klas niższych na sezon 2019/2020 i następne z dnia 21 lutego 2019r.:

IV-LIGA:

– wniosek licencyjny,

–  potwierdzenie wykonania opłaty licencyjnej,

– odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta,

– kopia aktualnej licencji Trenera,

– kopia aktualnej licencji Spikera,

– kopia aktualnej licencji Kierownika ds. bezpieczeństwa,

– kopia aktualnego zaświadczenia własności stadionu lub kopia aktualnej umowy najmu stadionu,

Klasa Okręgowa:

 – wniosek licencyjny,

–  potwierdzenie wykonania opłaty licencyjnej,

– odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta,

– kopia aktualnej licencji Trenera,

– kopia aktualnego zaświadczenia własności stadionu lub kopia aktualnej umowy najmu stadionu,

Klasa A:

– wniosek licencyjny,

–  potwierdzenie wykonania opłaty licencyjnej,

– odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta,

– kopia aktualnej licencji Trenera,

– kopia aktualnego zaświadczenia własności stadionu lub kopia aktualnej umowy najmu stadionu,

Klasa B:

– wniosek licencyjny,

–  potwierdzenie wykonania opłaty licencyjnej,

– odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta,

– kopia aktualnej licencji Trenera,

– kopia aktualnego zaświadczenia własności stadionu lub kopia aktualnej umowy najmu stadionu,

4.Terminowość Decyzji Licencyjnej zgodnie z Przepisami Licencyjnymi dla Klubów IV-Ligi i Klas niższych na sezon 2019/2020 i następne z dnia 21 lutego 2019r. Polskiego Związku Piłki Nożnej

– na sezon 2020/2021 dla IV-LIGI

– na sezony 2020/2021 oraz 2021/2022 dla: Klasy Okręgowej, Klasy A, Klasy B.

Z dokumentami licencyjnymi do pobrania można się zapoznać na oficjalnej stronie internetowej www.dolzpn.pl w zakładce: dokumenty do pobrania – Licencje – Licencje Klubowe

Podręcznik Licencyjny dla Klubów IV Ligi i Klas Niższych – sezon 2019 2020 i następne

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych ws. Uzupełnienia Podręcznika Licencyjnego – Wymogi dla klubów IV ligi oraz klas niższych

Formularz Oświadczenia Licencyjnego (dla Kubów pozostających w danej w klasie rozgrywkowej oraz dla Kubów zdegradowanych do klasy niższej – rozgrywkowej)

Wniosek o przyznanie licencji klubowej: IV-liga i klasy niższe (dla Klubów awansujących do klas wyższych rozgrywkowych oraz Klubów nowo przystępujących do Klasy B)

© 2021 DolZP