Szukaj
Close this search box.

Komunikat Komisji Młodzieżowej dotyczący organizacji meczów w kategorii Trampkarz i Młodzik

Komisja Młodzieżowa Dolnośląskiego ZPN przypomina o zasadach dotyczących weryfikacji zawodów.

Aktualnie rozgrywki będą prowadzone na poziomie :  I i II Liga Wojewódzka Trampkarza i Młodzika  oraz Okręgowe Ligi Trampkarza i Młodzika.

1.Komisja Młodzieżowa informuje że w sezonie jesień 2020 terminem poszczególnej kolejki jest termin sobota/niedziela

2.Po sezonie jesień 2020 mistrz III Ligi Okręgowej uzyskuje bezpośrednio awans do II Dolnośląskiej (wojewódzkiej) Ligi Trampkarza i Młodzika;

3.Wycofanie zespołu zgłoszonego do rozgrywek młodzieżowych przed jego rozpoczęciem, jak i w trakcie trwania sezonu, wiąże się z nałożeniem kary dyscyplinarnej w kwocie zawartej w regulaminie;

4.W sezonie jesień 2020 sprawozdania meczowe tylko w systemie Extranet. W przypadku braku sędziego związkowego na meczu, obowiązek wypełnienia sprawozdania spoczywa na gospodarzu zawodów (kierownik lub sędzia klubowy), wówczas sprawozdanie meczowe w formie elektronicznej musi zostać dostarczone do Dol. ZPN w ciągu 48h od zakończenia zawodów na adres e-mail rozgrywkimlodziezowe@dolnoslaskizpn.pl;

5.W dniu rozpoczęcia rozgrywek każda drużyna musi mieć uprawnionych w systemie Extranet zawodników:

– Wniosek o uprawnienie zawodników należy składać w systemie Extranet;

– Wypełniony wniosek musi być złożony co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek;

6. Zmiany dotyczące organizacji meczów dat, godzin, miejsca mogą być dokonane max na 48 godzin przed rozpoczęciem zawodów tj. czwartek do godziny 15.00 poprzedzającej kolejkę.

– Osoba odpowiedzialna za zmiany dat oraz godzin meczów –  Piotr Stala tel. 602- 530 -340

W przypadku zmiany terminu zawodów w czasie krótszym niż 14 dni klub musi:

– uzyskać akceptację drużyny przeciwnej

– uiścić opłatę w kwocie 50 zł i dowód wpłaty wysłać na adres email: rozgrywkimlodziezowe@dolnoslaskizpn.pl

 lub zdjęcie z dowodem wpłaty  na numer  telefonu  602-530 -340

Referenci Komisji Młodzieżowej  z podziałem na prowadzone ligi :

– Zbigniew Kowalski – Przewodniczący Komisji Młodzieżowej tel.605-911-002

–  Piotr Stala – Terminarze oraz zmiany dat, godzin meczów   tel. 602-530 -340

– Grzegorz Mucha tel. 502-922-574  – Wojewódzkie  Ligi Trampkarza i Młodzika

– Leszek Krupski tel. 71/ 348-97-23 –   III, IV ,V ,VI Okręgowa Liga Młodzika

– Leszek Kucharski  V tel. 691-623-653 – VII Liga Okręgowa Młodzika 

   Gr 1,2,3,4,5,6

– Stanisław Pelucha tel. 605-418-782 – Okręgowa Liga Trampkarza III,IV,V,VII VII      

   liga Gr 1,2,3,4

– Jan Mazur  tel.530-063-058 – Okręgowa Liga Trampkarza III,IV,V,VI, VII

   liga Gr 1,2,3,4

© 2021 DolZP