Szukaj
Close this search box.

Komunikat w sprawie przystąpienia klubów do programu e – delegacje sędziowskie DZPN

OD RUNDY WIOSENNEJ SEZONU 2019/2020 KLUBY MOGĄ DOBROWOLNIE ZGŁASZAĆ SIĘ DO PROGRAMU E-DELEGACJE SĘDZIOWSKIE DZPN.  

ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU NIEZBĘDNE JEST WYSŁANIE WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA NA ADRES MAILOWY:

E-DELEGACJE@DOLNOSLASKIZPN.PL

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA KLUBU DO PROGRAMU E – DELEGACJE SĘDZIOWSKIE DZPN

INFORMUJEMY , ŻE ZA KAŻDĄ ROZLICZONĄ DELEGACJĘ SĘDZIOWSKĄ ( 1 SĘDZIA-1 SZT) POBIERAMY OPŁATĘ MANIPULACYJNĄ W WYSOKOŚCI 5 PLN.

 W ZAMIAN ZA TO OFERUJEMY :

  • ROZLICZENIE DELEGACJI SĘDZIOWSKIEJ, WERYFIKACJA DELEGACJI W EXTRANECIE ,
  • WYPŁATA DELEGACJI BEZPOŚREDNIO NA KONTO BANKOWE SĘDZIEGO,
  • WYLICZENIE I PRZESŁANIE ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT-4R W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO , 
  • PRZYGOTOWANIE ROCZNEGO ROZLICZENIA DOCHODÓW PIT-11 DLA SĘDZIEGO ,
  •  ROZESŁANIE DEKLARACJI PIT-11 DO WŁAŚCIWYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH I DO SĘDZIÓW,

W DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU KLUB ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UISZCZENIA PRZEDPŁATY ZA WSZYSTKIE KLASY ROZGRYWKOWE I UCZESTNICZĄCE W NICH DRUŻYNY KLUBU ( Z WYŁĄCZNIEM KLASY ROZGRYWKOWEJ , KTÓRĄ OBSŁUGUJĄ WYŁĄCZNIE SĘDZIOWIE KLUBOWI) WRAZ Z OPŁATĄ MANIPULACYJNĄ.

WYSOKOŚĆ WYLICZAMY NA PODSTAWIE ZADEKLAROWANYCH DANYCH  : KLASA ROZGRYWKOWA , ILOŚĆ SĘDZIÓW.

WYLICZONĄ  ZALICZKĘ (NA PODANY W DEKLARACJI ADRES MAILOWY PRZEŚLEMY FAKTURĘ PROFORMĘ)  NALEŻY WPŁACIĆ NA 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZGRYWEK NAJWYŻSZEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ WYNIKAJĄCEJ ZE ZŁOŻONEJ DEKLARACJI PRZEZ WASZ KLUB.

W PEŁNEJ WYSOKOŚCI NA KONTO DPZN:

19 1090 2503 0000 0001 1633 1523             

W TYTULE WPŁATY PROSIMY O PODANIE NUMERU PROFORMY

BRAK PRZEDPŁATY JEST RÓWNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z PROGRAMU – DZPN NIE BĘDZIE WYPŁACAĆ DELAGACJI SĘDZIOWSKICH W IMIENIU KLUBU , NAWET W SYTUACJI OTRZYMANIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

Faktury potwierdzające dokonanie zapłaty za delegacje, wystawione zostaną po 15 kwietnia, aby kluby miały możliwość rozliczenia faktur w ramach otrzymanych dotacji.

PO ZAKOŃCZONEJ RUNDZIE DOKONAMY ROZLICZENIA WPŁAT . DECYZJĘ O ZWROCIE EWENTUALNEJ NADPŁATY LUB O JEJ PRZEKSIĘGOWANIU NA KOLEJNY SEZON POZOSTAWIAMY KLUBOM.

OSOBA ODPOWIEDZIALNE ZA KONTAKT W SPRAWIE ROZLICZANIA DELEGACJI SĘDZIOWSKICH ZE STRONY DZPN:

AGNIESZKA DAMASIEWICZ TEL. 71 342 23 50 WEWN.3

© 2021 DolZP