Szukaj
Close this search box.

KOMUNIKAT ZARZĄDU KS WROCŁAW

 1. Zarząd KS Wrocław pragnie podziękować Kol. Damianowi Sylwestrzakowi za pełnienie w sposób zaangażowany i profesjonalny funkcji Referenta ds. szkoleniowych. Na jego miejsce Zarząd powołał Kol. Adama Karasewicza. Życzymy obu Kolegom powodzenia na niwie szkoleniowej
 2. Jednocześnie Zarząd KS Wrocław postanowił co następuje:
 3. Przeprowadzić egzaminy praktyczne dla sędziów kandydatów do awansu w dniu 15.06 o godz. 18.00 na Stadionie Olimpijskim. Obowiązują limity z klasy do której aspiruje sędzia.
 4. Przełożyć tradycyjne spotkanie sędziów kończące sezon na miesiąc wrzesień.
 5. Przypomnieć o konieczności składania kompletnych wniosków licencyjnych (wypełniony wniosek, oświadczenie o  niekaralności, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na sędziowanie – powyżej 23 roku życia. Pozostali zaświadczenie lekarskie uprawniające do sędziowania, licencja lub dwa zdjęcia (przy potrzebie nowej legitymacji), kopia przelewu wpłaty dla danek klasy rozgrywkowej.
 6. W tym roku Zarząd postanowił pokryć koszt podstawowego ubezpieczenia sędziów na potrzeby otrzymania licencji. Jednocześnie apelujemy, aby każdy sędzia posiadał swoje własne ubezpieczenie NNW i OC (zakład pracy, studia itp.) W celu zgłoszenia do ubezpieczenia, wszyscy sędziowie KS Wrocław, którzy złożą wniosek licencyjny, zobowiązani są do wypełnienia poniższego formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_-zURM4SDXW7ElH0nNcqHBcIwoV6EKK7gXHoBrcnqFblyQw/viewform?usp=sf_link
 7. Informujemy, że terminy przyznawania licencji ustalone z Przewodniczącym Komisji Licencyjnej DOL ZPN 30.06 tryb normalny, 30.09 termin dodatkowy, 18.03 tryb normalny.
 8. W związku z tym Zarząd KS ustala ostateczny termin składania kompletnych wniosków na dzień 22.06.2021. Wnioski składamy na adres DOL ZPN Wrocław ul Oporowska 62 w formie listowej z dopiskiem KS Wrocław lub Licencja. Brak jakiegokolwiek dokumentów spowoduje brak możliwości sędziowania do miesiąca października.
 9. Przypominamy również, że sędziowie IV ligi zobowiązani są do zamieszczania i udostępniania swoich samoocen i klipów meczowych na dysku szkoleniowym Ref ds. szkolenia Kol. Adamowi Karasewiczowi (adam.karasewicz@wp.pl ) jak też Przewodniczącemu KS Mariuszowi Kowalskiemu (komario@vp.pl). Zostają utrzymane również oceny asystentów.
 10. Plan szkolenia wraz z formami realizacji zostanie podany na początku sezonu (mamy nadzieję na zebraniu plenarnym)
 11. Dla sędziów dwóch ostatnich kursów (jak też osób chętnych) planowane jest szkolenie w formie online w drugiej dekadzie czerwca ( 18.06 o godz. 19.00 TEAMS).
 12. Przypominamy też, że sędziowie, którzy awansują MUSZĄ być sędziami rzeczywistymi i członkami KSP. Jeżeli nie zostało to dopełnione proszę o kontakt z Kol. Januszem Bulińskim.

© 2021 DolZP