OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W JELENIEJ GÓRZE
ul. Złotnicza 8
58-500 Jelenia Góra
tel.: (075) 75-26-783
fax.: (075) 75-26-783
email : zarzad@ozpn.jgora.pl