OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W WAŁBRZYCHU
ul. Chopina 1c
58-301 Wałbrzych
Tel. (74) 8-49-07-62, (74) 8-42-53-01,
fax: wewn. 17
E-mail: ozpnwalbrzych@wp.pl