Szukaj
Close this search box.

Kurs kierownika ds. bezpieczeństwa

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej we Wrocławiu informuje, że we wrześniu 2021 roku odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli klubów od IV ligi do najniższej klasy rozgrywkowej z zakresu „Koordynator ds. bezpieczeństwa”. Kurs będzie prowadzony przez Pana Dariusza Witkowskiego (Delegat ds. Bezpieczeństwa Polskiego Związku Piłki Nożnej) oraz Wiesława Jurkowskiego – Kierownik ds. bezpieczeństwa.

Zakres szkolenia:

I. Bezpieczeństwo zawodów sportowych, zasady ogólne,

II. Zezwolenie na przeprowadzenie zawodów sportowych,

III. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zawodów sportowych,

IV. Misja służb organizatora zawodów,

V. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania,

VI. Zabezpieczenia zawodów sportowych,

VII. Zadania służb organizatora,

VIII. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne,

IX. Ochrona przeciwpożarowa,

W przypadku pytań i wątpliwości kontakt telefoniczny:

Dariusz Witkowski-665 29 19 68

Koszt kursu 100 zł (nr konta: 61 1090 2503 0000 0006 3000 0960, tytuł przelewu – kurs koordynatora ds. bezpieczeństwa, Imię i Nazwisko).

Zgłoszenia (zawierające imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres mailowy kandydata) wraz z potwierdzeniami wpłaty należy wysyłać na adres filip.debski@dolnoslaskizpn.pl  do 07 września 2021r.

Szczegóły kursu (termin) będą podane po 07.09.2021r. Szkolenie będzie zdalne lub stacjonarne.

© 2021 DolZP