Szukaj
Close this search box.

Kurs na Kierownika ds. Bezpieczeństwa.

Szkolenie z zakresu Kierownik ds. bezpieczeństwa zostało określone w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne, program szkolenia przewiduje 50 godzin dydaktycznych.

Planowany termin szkolenia: 15 – 16 luty 2020 roku w godz. 09:00 – 17:00 oraz 22 -23 luty 2020 roku w godz. 09:00 – 17:00, zakończenie szkolenia oraz egzamin odbędą się dnia 1 marca 2020 roku w godz. 09:00 – 17:00. Szkolenie oraz egzamin odbędą się w siedzibie DZPN we Wrocławiu przy ul. Oporowskiej 62. Zapisy do dnia 12.02.2020r. Koszt kursu 400 zł wpłata na konto: 61 1090 2503 0000 0006 3000 0960.

Zgłoszenia (zawierające imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres mailowy kandydata) wraz z potwierdzeniami wpłaty należy wysyłać pod adres agnieszka.damasiewicz@dolnoslaskizpn.pl.

BLOKI TEMATYCZNE:

I. Bezpieczeństwo zawodów sportowych, zasady ogólne,

II. Zezwolenie na przeprowadzenie zawodów sportowych,

III. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zawodów sportowych,

IV. Misja służb organizatora zawodów,

V. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania,

VI. Zabezpieczenia zawodów sportowych,

VII. Zadania służb organizatora,

VIII. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne,

IX. Ochrona przeciwpożarowa,

W przypadku pytań i wątpliwości kontakt telefoniczny:

Wiesław Jurkowski – 506115752, Dariusz Witkowski – 665291968

© 2021 DolZP