KURS SĘDZIOWSKI 2018

Kurs 2018 zostanie przeprowadzony od lutego do początku marca 2018 roku. A zatem, wiele osób, w tym wielu zawodników lub działaczy piłkarskich, korzystając z przerwy zimowej, bez przeszkód może przystąpić do tego kursu. Co więcej, zajęcia odbywać się będą w soboty, a zatem pozbywamy się kolejnego problemu, jakim do tej pory był brak możliwości zwolnienia się z pracy lub uczelni w trakcie dni powszednich.

Warto zaznaczyć, że zajęcia będą miały nowoczesną formę. Uczestnicy kursu nie tylko zapoznają się z „teorią” Przepisów Gry w Piłkę Nożną, ale także wezmą udział w dyskusjach dotyczących wielu materiałów multimedialnych (Ekstraklasa, europejskie puchary, ligi europejskie) a co najważniejsze odbędą się także praktyczne zajęcia.

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać skanem na adres e-mail: mateusz.maj89@gmail.com

Zaś oryginał dostarczyć osobiście do biura Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej (ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław) lub wysłać pocztą.

w terminie do 31 stycznia 2018.

Aby zostać przyjętym na Kurs Sędziowski 2018 należy:

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

  • Wypełnić oświadczenie o niekaralności (Załącznik nr 2)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niekaralności

  • do 31 stycznia należy wpłacić 100 zł na podany niżej numer konta, w tytule podając imię i nazwisko oraz informację „Kurs sędziowski 2018”.

nr konta: 79 1140 2004 0000 3302 6267 0041

Radosław Kasprzyk
ul. Stoczniowa 2/4, 51-215 Wrocław

Przystępując do Kursu Sędziowskiego 2018, uczestnik musi mieć ukończony 15 rok życia. Kandydaci poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę opiekuna ustawowego na udział w kursie – którą również należy przesłać na wyżej podany adres oraz dostarczyć oryginał do DZPN.

SZCZEGÓŁOWY PLAN KURSU SĘDZIOWSKIEGO ZOSTANIE OPUBLIKOWANY W STYCZNIU 2018.