Szukaj
Close this search box.

Kurs Spikerski 2023

Ruszają zapisy na kurs spikerski organizowany przez Komisję ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Zajęcia odbędą się sierpniu 2023 roku od 9.00 do 16.00 w siedzibie DZPN (Oporowska 62).

Kurs będzie prowadzony przez Pana Dariusza Witkowskiego (Delegat ds. Bezpieczeństwa PZPN), zaproszonych prelegentów. Uzyskany certyfikat będzie obligował do prowadzenia zawodów III ligi oraz klas niższych.

Koszt kursu 150 pln. Zgłoszenia (zawierające imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres mailowy kandydata) wraz z potwierdzeniami wpłaty należy wysyłać pod adres filip.debski@dolnoslaskizpn.pl do 30 czerwca 2023 r. Wszyscy zainteresowani otrzymają informację o dacie kursu. Zapraszamy

© 2021 DolZP