Szukaj
Close this search box.

Licencje sędziowskie

Komisja ds. licencji sędziowskich informuję, że do 16 czerwca 2020 r. należy składać wyłącznie drogą pocztową wnioski o przyznanie licencji sędziowskiej wraz z aktualnymi badaniami, potwierdzeniem wpłaty i licencją lub 2 zdjęciami na sezon 2020/2021 (za dzień złożenia dokumentów uznaje się datę doręczenia listu do siedziby DZPN). Wnioski należy wysyłać na adres siedziby Dolnośląskiego ZPN zaadresowane na KS Wrocław.

Komunikat-dot.-Licencji-Sędziowskich-na-sezon-2020-2021

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej
ul. Oporowska 62
53-434 Wrocław
nr konta: 65 1090 2503 0000 0001 1518 9393
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, klasa rozgrywkowa, nazwa KS

Sędziowie powyżej 23 roku życia mogą zamiast badań lekarski złożyć oświadczenie o stanie zdrowia (druk poniżej)

oświadczenie

© 2021 DolZP