Szukaj
Close this search box.

Mikropożyczki do 5 tys. złotych

„Tarcza 4.0” przewiduje możliwość udzielania mikropożyczek organizacjom pozarządowym na działalność statutową. Sam mechanizm ma być zbliżony do tego przewidzianego i stosowanego względem przedsiębiorców – pożyczka ma być obsługiwana przez powiatowe urzędy pracy i ma podlegać umorzeniu pod warunkiem, że podmiot będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia.

„Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym podmiotu, który składa wniosek o pożyczkę, nie może przekroczyć 100 000 zł.” Wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.


		

© 2021 DolZP