Ministerstwo Sportu dofinansuje budowę zadaszeń boisk piłkarskich

Minister Sportu w swoim Dzienniku Urzędowym ogłosił decyzję o rozpoczęciu „Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich – edycja pilotażowa 2020”.

Celem programu jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. To pierwsze przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, inicjującym oraz wspierającym inwestycje w zakresie zadaszeń pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

Dofinansowaniem mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury piłkarskiej w dwóch wariantach:

– zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90 x 45 m,

– budowa nowego pełnowymiarowego (105 x 68 m) boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem.

W obu przypadkach boiska powinny mieć nawierzchnię z trawy syntetycznej.

W puli programu jest 15 milionów złotych, dofinansowanie zadania może wynieść do 50 procent wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1,5 mln zł w przypadku pierwszego wariantu i 3 mln zł w przypadku drugiego wariantu.

O pieniądze mogą ubiegać się:

– jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej,

– stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną powstałe najpóźniej 31 grudnia 2016 roku (w szczególnych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej,

– spółki prawa handlowego, posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioski inwestycyjne będzie można składać od 17 do 27 lutego 2020 roku.

Więcej szczegółów można znaleźć POD TYM LINKIEM.

© 2021 DolZP